Stolegymnastik

Torsdag kl. 14.30-16.00

Vi starter med stolegymnastik og slutter med fælles kaffe og sang.

Alle kan være med.