Dansk Blindesamfund

Vi mødes den 1. tirsdag i hver måned fra kl. 13:30-15.30

Dansk Blindesamfund - Netværk Aabenraa

Arrangementerne har forskelligt indhold, ring evt. for info. Alle blinde/svagsynede medlemmer og ikke medlemmer af Dansk Blindesamfund er velkomne med eller uden ledsager.

Kontaktperson: Mette Strojek

Tlf. 7463 2578 – 2532 0702
e-mail: mette.strojek@blind.dk