Tele Sønderjyllands Seniorklub

Hver mandag kl. 9 - 12

Tele Sønderjyllands Seniorklub

EDB-klubben

Januar – marts:                   10 mandage kl. 9 – 12.

September-december:         10 mandage kl. 9 - 12.

Gennem de sidste godt 100 år har televæsenet i Sønderjylland sorteret under teleselskaberne Post– og Telegrafvæsenet, Tele Sønderjylland, Tele Danmark og senest TDC.

Tele Sønderjyllands Seniorklub (TSSK) blev oprettet 8. februar 1995 som en forening for tidligere og nuværende ansatte i et eller flere af ovennævnte teleselskaber.

Blandt TSSKs aktiviteter kan nævnes

  • Udflugter til seværdigheder i ind– og udland
  • Virksomhedsbesøg
  • Foredrag
  • Madlavning
  • Bowling
  • Pige-klubben
  • EDB-klubben

TSSKs EDB-klub har ca. 20 medlemmer.

Tidligere fandt EDB-klubbens aktiviteter sted i en af TDCs bygninger i Aabenraa; men TDC har gennem det seneste årti afhændet sine bygninger i byen og kunne fra foråret 2014 ikke længere stille lokaler til rådighed for TSSK.

Det vakte derfor stor glæde blandt medlemmerne, da TSSKs EDB-klub i efteråret 2014 gennem et foreningsmedlemskab fik mulighed for ”husly” i Kirsebærhavens Aktivitetscenter.

Her er fine faciliteter, og TSSKs EDB-klubs medlemmer har fra starten følt sig meget velkomne i aktivitetscenteret.

Kontaktpersoner

  • Johan P. Rasmussen : 74 47 16 47        E-mail: johanpras@hotmail.com
  • Gert Søgaard Jensen : 40 33 97 21       E-mail: gert@soegaard-jensen.dk