Tele Sønderjyllands Seniorklub

Hver mandag kl. 9 - 12

Gennem de sidste knap 100 år har televæsenet i Sønderjylland
sorteret under Post– og Telegrafvæsenet, Tele Sønderjylland, Tele Danmark og TDC.

Tele Sønderjyllands Seniorklub
(TSSK) blev oprettet 8. februar 1995, som en forening for tidligere og nuværende ansatte i et eller flere af disse selskaber.

Blandt TSSKs aktiviteter kan nævnes:
Udflugter til seværdigheder i ind– og udland, virksomhedsbesøg, foredrag, madlavning, bowling, pige-klubben og IT-klubben.

TSSKs IT-klub har ca. 20 medlemmer, og og tidligere fandt klubaktiviteterne sted i en af TDCs bygninger. TDC har gennem de senere år afhændet sine bygninger i Aabenraa og kan ikke længere stille lokaler til rådighed for TSSK. Det vakte derfor stor glæde blandt medlemmerne , da TSSKs IT-klub i efteråret 2014 fik mulighed for ”husly” i Kirsebærhavens Aktivitetscenter.
Her er fine faciliteter, og TSSKs medlemmer har fra starten følt sig meget velkomne i aktivitetscenteret.

Kontaktperson: Gert Søgaard Jensen

Tlf.: 40 33 97 21

Hjemmeside: www.tssk.dk