Husorden

HUSORDEN for Kirsebærhavens Aktivitetscenter

Lokalerne bruges primært af kommunens pensionister og efterlønsmodtagere.

Alle brugere hjælper hinanden med at passe på lokalerne og sørger for efter brug, at afleveres lokalerne i den stand, man selv ønsker at forefinde dem i.

Inden lokalerne forlades skal brugerne sørge for:

  • At rydde op og aflevere porcelæn til køkken

  • At sætte borde og stole på plads ( efter bordopstillingsskitser)

  • At feje gulve (er der brug for fejekost/støvsuger/moppe, er de i depotet) og tørre af ved behov (ved pletter )

  • Bestyrelsen opfordrer tovholdere til at starte robotstøvsugerne, når sidste mand forlader lokalet.
  • At lukke vinduerne og slukke lys i alle rum
  • At låse yderdørene (automatiske skyde/svingdøre) efter kl. 16.00

Der må ikke nydes medbragt mad og drikke i huset!

Ved tvivl og mangler kontakt personalet.


Godkendt af Brugerrådet den 8.05.2014