Nyhedsbrev marts 2022

07
042022

Nyhedsbrev

Den 18. marts 2022 afholdte vi vores årlige generalforsamling. Der var fremmødt ca. 70 medlemmer. Udvalgsformand for social og seniorudvalget Michael Christensen fra SF var ordstyrer. Da Bothilde Vølkers ikke ønskede genvalg, skulle der findes et nyt medlem til brugerrådet, dette blev Ulla Bladt. Carl D. Lerup Grann var også på valg, og blev genvalgt uden modkandidat.

Brugerrådet konstituerede sig efter generalforsamlingen, som nu består af følende:

Formand – Ove Jensen, næstformand – Poul Verner Nielsen, Kasserer – Carl D. Lerup Grann, sekretær – Ulla Bladt, samt af Ina Olesen. Carl D. Lerup Grann afløste Botilde Vølkers som kasserer, da hun ikke ønskede genvalg, og i denne anledning vil vi gerne takke hende for de mange år hun har varetaget hvervet som kasserer.

Revisorer blev valgt Birthe Overgård og Keld Nielsen.

Der har længe været et ønske om at kunne mørklægge lokalerne, når man brugte overhead projekter. Brugerrådet har nu imødekommet dette ønske ved at indkøbe mørklægningsgardiner. Der er samtidig indkøbt akustikloft til mødelokale 1 og til IT rummet. I mødelokale 1 er kommet nyt AV udstyr, som skulle gøre det nemmere at betjene og en bedre lyd.

I uge 6 blev der lavet kontrol for, om brugerne havde et gyldigt medlemskab til Kirsebærhaven, der blev opdaget at 54 brugere ikke havde et gyldigt medlemskab til Kirsebærhaven.

På trods af covid-19 i 2021 var vi 760 medlemmer, heraf var 68% kvinder og 32% var mænd. Hvor kom de så fra – 80% fra 6200 Aabenraa – 17% fra 6230 Rødekro og 3% fra andre postnumre.

Søndag den 10. april kl. 14 – 16 er der GUDSTJENESTE, efter gudstjenesten er der kaffe og kage, pris 25,-. Som betales på dagen.

Fredag den 29. april kl.12.30 har vi fællesspisning og foredrag om de 4 årstider i bild og musik – til 50 kr.

Den 6. maj er der Frokost-Jazz med ”Rødekro- JAZZ” kom og være med.

HUSK også at vi tilbyder FREDAGSMAD hver fredag kl. 12.00 (dog ikke fredag d. 8. april pga. påskefrokost).

Alt dette kan man læse meget mere om på opslagstavlen og på vores hjemmeside.